Koniec Bezpiecznego Kredytu 2%

Informacja dot. osiągnięcia ustawowych progów limitów dopłat w Bezpiecznym kredycie 2%

28.12.2023r❗️

➡️ „Z zarejestrowanych w systemie ewidencji dopłat wniosków o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% wynika, że osiągnięte zostały ustawowe progi limitów dopłat (90 proc. dla roku 2024 i 75 proc. dla kolejnych lat). Dlatego 1 stycznia 2024 r. opublikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej BGK komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące od dnia następnego (2 stycznia 2024 r.).

➡️ Jednocześnie informujemy, że prawo do dopłat uzyskają kredytobiorcy, których wnioski złożone do 31 grudnia 2023 roku włącznie, zostaną prawidłowo zarejestrowane przez banki kredytujące w systemie ewidencji dopłat do końca dnia 7 stycznia 2024 r.

Informację tę przekazaliśmy bankom kredytującym.”


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *